ฒ. นันทา (สปา) ผู้ผลิต ขาย ซ่อม อุปกรณ์สปา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการ สปา โรงเรียนฝึกอาชีพ สถานเสริมความงาม และ โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศในด้านการผลิต อุปกรณ์สปา ที่มีคุณภาพเปิดเผยถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้าน อุปกรณ์สปา ที่จำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


สินค้า ฒ. นันทา (สปา) ได้ OTOP ระดับ 5 ดาว รับสั่งทำสินค้า ผลิตและจัดจำหน่ายโดยหมอผู้ได้ใบประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุข ครบเครื่องเรื่อง อุปกรณ์สปา นวดแผนไทย นวดเท้า ฯลฯ สินค้าคุณภาพสูงส่งทั่วโลก

เราคือผู้ผลิตมืออาชีพมีประสบการณ์ มากกกว่า 33 ปี (พ.ศ.2544) สินค้าทุกชนิดออกแบบและผลิตตามหลักสรีระศาสตร์ โดยผู้จบเฉพาะทาง จากผู้จบใบประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าอันเป็นสัญลักษณ์ของ ฒ. นันทา (สปา)
เรามีการ วิจัยและพัฒนา ในการผลิตสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งการขายสินค้า อย่างครบวงจร สินค้าเราได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยมีการส่งออกไปทั่วโลก ลูกค้าคือบุคคลสำคัญที่ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ


ในปัจจุบัน ทุกท่านคงทราบว่า เรื่องสปานั้นเป็นเรื่องที่ดี และมีประโยชน์กับร่างกายและจิตใจมากแค่ไหน และเมื่อเอ่ยถึงสปา คนส่วนใหญ่ ก็คงจะนึกถึงสถานที่ ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงการบำรุงความสวยความงามด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ สปาจึงมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไป ในเรื่องของรูปแบบการให้บริการ การจัดตกแต่งในเรื่องของสถานที่ และสิ่งหนึ่งที่เป็นเสมือนตัวเสริมสร้างความพึงพอใจด้านการบริการให้กับลูกค้า และถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ สถานบริการสปา แต่ละแห่งต้องมี รวมทั้งการทำบ้านให้เป็นสปา นั่นก็คือ "อุปกรณ์สปา" ไม่ว่าจะเป็นชุดนวดเท้า, เบาะนวดแผนไทย, เตียงนวดอโรม่า (เตียงนวดน้ำมัน), เก้าอี้นวดหลัง บ่า คอ ไหล่ ศีรษะ เบาะสำหรับโยคะ และอุปกรณ์ี่ใช้ในสปา ฯลฯ
ว่าที่ ร.ท. ธีรพล แซ่โชว เจ้าของกิจการร้าน ฒ. นันทา (สปา) ผู้ผลิต ขาย ซ่อมอุปกรณ์สปา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการสปา โรงเีรียนฝึกอาชีพ สถานเสริมความงาม และโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ในด้านการผลิตอุปกรณ์สปาที่มีคุณภาพ เปิดเผยถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์สปาที่จำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สำหรับประวัติส่วนตัว ว่าที่ ร.ท. ธีรพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปริญญาโท M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยรังสิต จบปริญญาโท M.P.P.M. จากสถาบันบัณฑิตพัีฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) รวมทั้งได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศด้วย จบเภสัชกรรม, เวชกรรม ที่สถาบันส่งเสริมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งได้ใบประกอบโรคศิลป์ ในสาขาเวชกรรม (บว.) เภสัชกรรม (บภ.) และผดุงครรภ์ (บผ) ฯลฯ
ความเป็นมาในการประกอบธรุกิจ ว่าที่ ร.ท. ธีรพล ได้กล่าวว่า "ครอบครัวของผม ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ (เตี่ย) ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ขาย ซ่อม ชุดนวดเท้า, เบาะนวดแผนไทย (แผนโบราณ), เตียงอโรม่า (เตียงนวดน้ำมัน), เก้าอี้นวดหลัง บ่า คอ ไหล่ ศีรษะ (Seats Chair), เบาะโยคะ พร้อมอุปกรณ์ของสินค้าที่กล่าวมาแล้ว ฯลฯ เป็นเวลากว่า 30 ปี มาแล้ว จุดนี้เองทำให้ผมได้สั่งสมประสบการณ์ด้านนี้มาโดยตลอด ผมคิดว่าสิ่งที่มีอยู่มาตลอด 30 กว่าปีนี้มีค่ามากมายมหาศาล จนในที่สุด ผมก็ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต ขาย ซ่อม สินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสปามาจนถึงปัจจุบันครับ"
ผลิตภัณฑ์ของร้าน ฒ. นันทา (สปา) ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สืบเนื่องจากทางร้านได้ทำการศึกษาความต้องการของตลาดตล อดเวลา เพื่อออกแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ ว่าที่ ร.ท. ธีรพล ได้เน้นถึงขั้นตอนการผลิตได้กล่าวว่า "วัตถุดิบที่ผมนำมาใช้ในการผลิต เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิต โดยช่างที่มีฝีมือเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์สปา โดยเฉพาะ ทุกชั้นตอนการผลิต ผมจะมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด 
รวมไปถึงก่อนที่จะนำสินค้าออกจำหน่าย จะมีการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง
(A Quality Control Q.C.) เพื่อให้ผู้ใช้สินค้า ของร้าน ฒ. นันทา (สปา) ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสุงสุด และเหมาะสมกับราคาจริง ๆ เมื่อสินค้าดี มีคุณภาพแล้ว มันก็จะประชาสัมพัีนธ์ตััวมันเอง ทำให้การตอบรับของผู้บริโภคต่อสินค้าของร้าน ฒ. นันทา (สปา) สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่ม อาทิเช่น โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถาบันฝึกอาชีพ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปก็สามารถนำไปใช้ได้ รวมทั้งชาวต่างประเทศก็ให้การตอบรับด้วยดี และที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของ ฒ. นันทา (สปา) ก็เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีหลายหน่วยงานที่มอบความไว้วางใจได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเราไปใช้ เช่น สถานบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา กระทรวงสาธารณสุข บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพ และการประชุมเอเปก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12-21 ตุลาคม 2546 ที่ผ่านมา สำหรับในปี 2547-2548 ซึ่งมีแนวโน้มทางด้านการตลาดเป็นไปได้ด้วยดี เนื่องจากทางด้านภาครัฐได้เข้ามาดูแลอย่างเต็มที่ และภาคเอกชนก็มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสของโลก ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน"
สำหรับผู้กำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในสปา ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือ สถานบริการสปา สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีไว้บริการ ซึ่งทางร้านมีบริการพิเศษจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทั่วประเทศไทย และกำลังรับผู้แทนจำหน่ายทั่วโลก ทางร้านพร้อมส่งผลิตภัณฑ์ให้ท่านได้ทั่วโลก
มาจากหนังสือพิมพ์ เอ็กซ์ไซส์ไทยโพสต์
ฉบับวันที่ 21-22 ต.ค. 2546
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หมอหน่อยปลื้ม บริการนวดเท้าประทับใจนักข่าว

หมดนวดไทยมือไม่ว่าง เจอกระจอกข่าวไทย-เทศขี้เมื่อยแห่นวดวันละ 100 หัว สั่งอัพสาวนัก นวดเอาใจนกน้อยในไร่ส้ม "หมอเพ็ญ" ยันบริการเต็มที่ให้ต่างชาติประทับใจ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2546 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว. สาธารณสุข กล่าวถึงการรับรองปัญหา ด้านสุขภาพของกระทรวบสาธารณสุข ในการประชุมเอเปคด้านต่าง ๆ ว่า หน้าที่หนึ่งที่กระทรวง สาธารณสุขเข้าไปมีส่วนร่วม นอกเหนือจาการดูแลสุขภาพแล้ว ยังมีเรื่องของการนวดแผนไทย ที่ได้ มอบหมายให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผน ไทยเข้าไปดูแล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยการส่งหมดนวดแผนไทยจำนวน 10 คนไป ให้บริการนวดตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2546 โดยเปิดบริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยว กับงานด้านการแพทย์แผนไทย เช่น การสาธิตการทำลูกประคบด้วยสมุนไพรสด และแนะนำการ บริโภคอาหารตามทฤษฎีการแพทย์แผนไำทย ผักพื้นบ้านด้านโรค บริการเครื่องดื่มสมุนไพรตาม ธาตุเจ้าเรือน เป็นต้น
รมว. สาธารณสุข กล่าวอีกว่า จากการ รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ พบว่ สื่อมวล ชนทั้งใน และต่างประเทศให้ความสนใจ บริการนวด แผนไทยมากเฉลี่ยต่อวันมีสื่อ มวลชนมา รับบริการนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 12-19 ต.ค. 2546 จำนวน 883 คน เป็นชาวไทย 554 คน ชาวต่างชาติ 329 คน ทุกคนรู้สึก พึงพอใจกับการบริการ ด้าน พ.ญ. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า สื่อมวลชนหลายคนบ่นให้ฟังว่า ปวดบ่าปวดไหล่มาก ซึ่งตนเข้าใจว่าน่าจะเกิด จากการแบกกล้องนาน ๆ หรือท่านั่งผิดวิธี
ล้วนเป็นปัญหาที่่ทำให้เกิดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบริการไหล่ได้ทั้งสิ้น และได้ทราบจากเลขาฯ มูลนิธีว่า วันนี้มีบริการนวดบ่า นวดไหล่ และประคบแก้ปวดเพิ่มเติมให้แก่สื่อมวลชนอีก รวมทั้งชณะนี้มีหมดนวด 17 คน เป็นหมดนวดเท้า 12 คน และหมดนวดตัว 5 คน กระทรวง สาธารณสุข มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเกิดความพึงพอใจ และเป็น ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อแขกที่มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้.