ความรู้เกี่ียวกับสปา สุขภาพ และความงาม
เครือข่ายสุขภาพ เพื่อประชาชน
มูลนิธิสุขภาพไทย
คลินิครัก มีบทความให้อ่านมากมาย
สำนักงานกองทุน สนับสนุนการส่งเสริม สุขภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะการแพทย์ตะวันออก
มูลนิธิการแพทย์แผนไทย
พัฒนา
สถาบันการแพทย์แผนไทย

ฒ. นันทา (สปา) เป็นศูนย์ รวมผลิตภัณฑ์ และ
อุปกรณ์สปา ที่มีคุณภาพ สามารถจำหน่ายได้ืทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศทั่วโลก อาทิ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมัน สหพันธรัฐอาหรับเอมิเรท ญี่ปุ่น แคนาดา สวีเดน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า และกัมพูชา ฯลฯ

โชว์รูมของเรา เปิดทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น

ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ร้าน ฒ. นันทา (สปา)
1352 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2321-0300-1 และ 08-1684-1369
อีเมล์ Sales@tnantaspa.com

    

       ในปัจจุบัน ทุกท่านคงทราบว่า เรื่องสปานั้นเป็นเรื่องที่ดี และมีประโยชน์กับร่างกายและจิตใจมากแค่ไหน และเมื่อเอ่ยถึงสปา คนส่วนใหญ่ ก็คงจะนึกถึงสถานที่ ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงการบำรุงความสวยความงามด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ สปาจึงมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไป ในเรื่องของรูปแบบการให้บริการ การจัดตกแต่งในเรื่องของสถานที่ และสิ่งหนึ่งที่เป็นเสมือนตัวเสริมสร้างความพึงพอใจด้านการบริการให้กับลูกค้า และถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ สถานบริการสปา แต่ละแห่งต้องมี รวมทั้งการทำบ้านให้เป็นสปา นั่นก็คือ "อุปกรณ์สปา" ไม่ว่าจะเป็นชุดนวดเท้า, เบาะนวดแผนไทย, เตียงนวดอโรม่า (เตียงนวดน้ำมัน), เก้าอี้นวดหลัง บ่า คอ ไหล่ ศีรษะ เบาะสำหรับโยคะ และอุปกรณ์ี่ใช้ในสปา ฯลฯ
       ว่าที่ ร.ท. ธีรพล แซ่โชว เจ้าของกิจการร้าน ฒ. นันทา (สปา) ผู้ผลิต ขาย ซ่อมอุปกรณ์สปา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการสปา โรงเีรียนฝึกอาชีพ สถานเสริมความงาม และโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ในด้านการผลิตอุปกรณ์สปาที่มีคุณภาพ เปิดเผยถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์สปาที่จำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประัเทศ
       สำหรับประวัติส่วนตัว ว่าที่ ร.ท. ธีรพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปริญญาโท M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยรังสิต จบปริญญาโท M.P.P.M. จากสถาบันบัณฑิตพัีฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) รวมทั้งได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศด้วย จบเภสัชกรรม, เวชกรรม ที่สถาบันส่งเสริมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งได้ใบประกอบโรคศิลป์ ในสาขาเวชกรรม (บว.) เภสัชกรรม (บภ.) และผดุงครรภ์ (บผ) ฯลฯ
       ความเป็นมาในการประกอบธรุกิจ ว่าที่ ร.ท. ธีรพล ได้กล่าวว่า "ครอบครัวของผม ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ (เตี่ย) ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ขาย ซ่อม ชุดนวดเท้า, เบาะนวดแผนไทย (แผนโบราณ), เตียงอโรม่า (เตียงนวดน้ำมัน), เก้าอี้นวดหลัง บ่า คอ ไหล่ ศีรษะ (Seats Chair), เบาะโยคะ พร้อมอุปกรณ์ของสินค้าที่กล่าวมาแล้ว ฯลฯ เป็นเวลากว่า 30 ปี มาแล้ว จุดนี้เองทำให้ผมได้สั่งสมประสบการณ์ด้านนี้มาโดยตลอด ผมคิดว่าสิ่งที่มีอยู่มาตลอด 30 กว่าปีนี้มีค่ามากมายมหาศาล จนในที่สุด ผมก็ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต ขาย ซ่อม สินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสปามาจนถึงปัจจุบันครับ"
       ผลิตภัณฑ์ของร้าน ฒ. นันทา (สปา) ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สืบเนื่องจากทางร้านได้ทำการศึกษาความต้องการของตลาดตลอดเวลา เพื่อออกแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ ว่าที่ ร.ท. ธีรพล ได้เน้นถึงขั้นตอนการผลิตได้กล่าวว่า "วัตถุดิบที่ผมนำมาใช้ในการผลิต เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิต โดยช่างที่มีฝีมือเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์สปา โดยเฉพาะ ทุกชั้นตอนการผลิต ผมจะมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด รวมไปถึงก่อนที่จะนำสินค้าออกจำหน่าย จะมีการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง
(A Quality Control Q.C.) เพื่อให้ผู้ใช้สินค้า ของร้าน ฒ. นันทา (สปา) ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสุงสุด และเหมาะสมกับราคาจริง ๆ เมื่อสินค้าดี มีคุณภาพแล้ว มันก็จะประชาสัมพัีนธ์ตััวมันเอง ทำให้การตอบรับของผู้บริโภคต่อสินค้าของร้าน ฒ. นันทา (สปา) สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่ม อาทิเช่น โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถาบันฝึกอาชีพ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปก็สามารถนำไปใช้ได้ รวมทั้งชาวต่างประเทศก็ให้การตอบรับด้วยดี และที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของ ฒ. นันทา (สปา) ก็เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีหลายหน่วยงานที่มอบความไว้วางใจได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเราไปใช้ เช่น สถานบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา กระทรวงสาธารณสุข บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพ และการประชุมเอเปก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12-21 ตุลาคม 2546 ที่ผ่านมา สำหรับในปี 2547-2548 ซึ่งมีแนวโน้มทางด้านการตลาดเป็นไปได้ด้วยดี เนื่องจากทางด้านภาครัฐได้เข้ามาดูแลอย่างเต็มที่ และภาคเอกชนก็มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสของโลก ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน"

       สำหรับผู้กำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในสปา ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือ สถานบริการสปา สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีไว้บริการ ซึ่งทางร้านมีบริการพิเศษจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทั่วประเทศไทย และกำลังรับผู้แทนจำหน่ายทั่วโลก ทางร้านพร้อมส่งผลิตภัณฑ์ให้ท่านได้ทั่วโลก

ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ร้าน ฒ. นันทา (สปา)
1352 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2321-0300-1 และ 08-1684-1369
อีเมล์ Sales@tnantaspa.com

1352 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2321-0300-1 แฟ็กซ์ 0-2321-0301 มือถือ 0-18684-1369
Sales@tnantaspa.com